Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021- 2022, căn cứ công văn số 1571/CV-TĐTN của BCH Đoàn thành phố Thái Nguyên về việc tổ chức triển khai ngày ...